Ta strona używa ciasteczek (cookies) OK Więcej informacji...
Nad Rzeczką - przedszkole przedszkole - REKRUTACJA

AKTUALNOŚCI

19.08.2021

DNI ADAPTACYJNE + ZEBRANIA Z RODZICAMI

12.08.2021

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

11.08.2021

Podpisywanie umów 2021/2022

03.08.2021

PODPISYWANIE UMÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

17.02.2021

REKRUTACJA 2021/2022

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-letnich

630 - 800 Powitanie dzieci w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
800 - 815 PZabawy ruchowe, integracyjne, poranna gimnastyka. Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
815 - 830 Śniadanie.
830 - 845 Czynności higieniczne po śniadaniu, wspieranie samodzielności dzieci w korzystaniu z toalety oraz mycie zębów.
845 - 945 Zajęcia edukacyjne według programu nauczania. Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej
945 - 1000 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
1000 - 1015 Różnorodne sytuacje edukacyjne z dominacją działalności ruchowej muzycznej i plastycznej.
1015 - 1115 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie. Zabawy sportowe inicjowane przez nauczyciela lub zabawy indywidualne na przedszkolnym placu zabaw.
1115 - 1130 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
1130 - 1200 Obiad
1200 - 1215 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
1215 - 1330 Leżakowanie. Relaksacja przy spokojnej muzyce, bajkoterapia.
1330 - 1400 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
1400 - 1415 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
1415 - 1730 Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 4-letnich

630 - 800 Powitanie dzieci w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
800 - 815 Zabawy ruchowe, integracyjne, poranna gimnastyka. Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
815 - 830 Śniadanie.
830 - 845 Czynności higieniczne po śniadaniu, wspieranie samodzielności dzieci w korzystaniu z toalety oraz mycie zębów.
845 - 945 Zajęcia edukacyjne według programu nauczania. Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.
945 - 1000 PPrzygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
1000 - 1045 Różnorodne sytuacje edukacyjne z dominacją działalności ruchowej muzycznej i plastycznej. Zabawy inicjowane przez dzieci.
1045 - 1145 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie. Zabawy sportowe inicjowane przez nauczyciela lub zabawy indywidualne na przedszkolnym placu zabaw.
1145 - 1200 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
1130 - 1200 Obiad
1200 - 1215 Czynności higienicze przed odpoczynkiem. Doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych tj. mycie zębów, toaleta.
1215 - 1300 Odpoczynek. Relaksacja przy spokojnej muzyce, bajkoterapia.
1300 - 1330 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
1330 - 1400 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
1400 - 1415 Podwieczorek
1415 - 1730 Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Zabawy dowolne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-letnich

630 - 800 Powitanie dzieci w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi.
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
800 - 815 Zabawy ruchowe, integracyjne, poranna gimnastyka. Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
815 - 830 Śniadanie.
830 - 845 Czynności higieniczne po śniadaniu, wspieranie samodzielności dzieci w korzystaniu z toalety oraz mycie zębów.
845 - 945 Zajęcia edukacyjne według programu nauczania. Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.
945 - 1000 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
1000 - 1045 Różnorodne sytuacje edukacyjne z dominacją działalności ruchowej muzycznej i plastycznej. Zabawy inicjowane przez dzieci.
1045 - 1145 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie. Zabawy sportowe inicjowane przez nauczyciela lub zabawy indywidualne na przedszkolnym placu zabaw.
1145 - 1200 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
1130 - 1200 Obiad
1200 - 1215 Czynności higienicze przed odpoczynkiem. Doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych tj. mycie zębów, toaleta.
1215 - 1300 Odpoczynek. Relaksacja przy spokojnej muzyce, bajkoterapia.
1300 - 1330 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zajęć edukacyjnych, indywidualna praca z dziećmi.
1330 - 1400 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
1400 - 1415 Podwieczorek
1415 - 1730 Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Zabawy dowolne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

* - Ramowy rozkład dnia może ulec drobnym modyfikacjom w poszczególnych grupach wiekowych (ilość zajęć dydaktycznych, drzemka, czas posiłku, itp.)