Opłaty za przedszkole

liczydło

Miło nam poinformować, iż do września 2017 Przedszkole „Nad Rzeczką” stanie się przedszkolem publicznym. W związku z przekształceniem placówki zmieni się wysokość opłat.

Pobyt dziecka w godzinach od 8:00 – 13:00 jest bezpłatny

Za każdą rozpoczętą godzinę poza w.w. opłata wynosi 1 zł.

 

Od 1.09.2022 r. stawka żywieniowa wyniesie 19,20 zł dziennie.

Jednorazowa opłata za ubezpieczanie dziecka (ustalana na początku roku szkolnego).

W ramach opłat oferujemy:

a) rytmikę

b) profilaktykę logopedyczną prowadzona przez wychowawcę grupy

c) muzyko i bajko terapię prowadzoną przez wychowawcę grupy

d) naukę języka angielskiego poprzez zabawę 2 razy w tygodniu, czas zajęć zostanie indywidualnie dostosowany do konkretnej grupy wiekowej (dzieci 3-letnie 2x15 min, dzieci 4-letnie 2x20 minut, dzieci 5 i 6-letnie 2x 30 min.)

e) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię dzieci,

f) zajęcia kształtujące samodzielność rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,

g) gimnastykę ogólnorozwojową z elementami gimnastyki korekcyjnej

h) autorskie programy własne przedszkola oraz innowacje pedagogiczne m.in. wspieranie zdolności twórczych,

i) udział w organizowanych przez Przedszkole uroczystościach, imprezach z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego.

j) bieżącą diagnozę osiągnięć dziecka

k) opiekę i wychowanie

Na życzenie rodziców istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych konsultacji z psychologiem, pedagogiem, logopedą bądź innym specjalistą.

Nasze przedszkole prowadzi także specjalistyczne terapie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.


NUMER KONTA BANKOWEGO

Publiczne Przedszkole nad Rzeczką ul. Podkomorzego 20, 83-000 Pruszcz Gdański
63 1090 1098 0000 0001 3693 1304