Treści programowe

grupa dzieci

Edukacja przedszkolaka

Program pracy dydaktyczno-wychowawczej naszego przedszkola został dostosowany dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, braliśmy pod uwagę fakt, że każde z nich jest inne. Zdobywa nowe umiejętności we właściwym dla siebie czasie, jednak początkowy rozwój małego człowieka rządzi się swoimi prawami, potrzebami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi, intelektualnymi i ruchowymi, dlatego poza programem wymaganym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych rozbudowujących wewnętrzny świat maluchów. Realizowanie programu jest dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu uwzględniają równowagę między rozwojem intelektualnym a fizycznym dziecka.

 

Metody pracy

Nasze przedszkole realizuje program pracy dydaktyczno-wychowawczej Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej „Nasze Przedszkole”. Koncepcja tego programu przystosowana została do założeń Podstawy Programowej Kształcenia Przedszkolnego z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz jest zgodna z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku. Program został dostosowany dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Przy doborze programu braliśmy pod uwagę fakt, że każde z dzieci jest inne. Zdobywa nowe umiejętności we właściwym dla siebie czasie, jednak początkowy rozwój małego człowieka rządzi się swoimi prawami, potrzebami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi, intelektualnymi i ruchowymi, dlatego poza programem wymaganym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oferujemy szeroką gamę zajęć dodatkowych rozbudowujących wewnętrzny świat maluchów. Realizowanie programu jest dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka. Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu uwzględniają równowagę między rozwojem intelektualnym a fizycznym dziecka.

W ramach zajęć podstawowych oferujemy:

 • stałą opiekę pedagogiczną
 • muzykoterapię
 • bajkoterapię
 • rytmikę
 • naukę języka angielskiego i niemieckiego
 • gimnastykę rozwijającą motorykę i koordynację ciała
 • gimnastykę korekcyjną,
 • opowieści biblijne w ramach zajęć z religii
 • ciekawe wycieczki lub przedstawienia, akcje, festyny
 • podręczniki i materiały do zajęć edukacyjnych
 • opiekę psychologa
 • zabawy logopedyczne

Małe dzieci bardziej efektywnie uczą się, gdy są w coś zaangażowane, niż gdy wiedza przekazywana jest im w sposób nie wymagający od nich żadnej aktywności. Stając naprzeciw spełniania oczekiwań naszych wychowanków, staramy się przekazywać im tą wiedzę wykorzystując do tego różnorodne metody edukacyjne. Do metod tych należą:

 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Elementy Pedagogiki Zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza”
 • Elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Elementy Sensoplastyki
 • elementy odmiennej metody nauki czytania Ireny Majchrzak

Wszystkie nasze nauczycielki posiadają odpowiednie kompetencje wychowawcze. Umiejętnie nawiązują relacje z dziećmi, zapewniają wychowankom prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia. Uczą dzieci rozpoznawania, wyrażania i akceptowania własnych uczuć oraz zapoznają je ze społecznie akceptowanymi sposobami rozwiązywania konfliktów, np. poprzez negocjowanie.

W ramach wzmacniania sfery emocjonalnej i społecznej dzieci systematycznie organizujemy dla naszych podopiecznych warsztaty integracyjne z psychologami.

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym przedszkolu realizowane będą projekty autorskie naszych nauczycieli.

Świat badań i eksperymentów nasze dzieci odkryją podczas realizacji projektu „Odkrywam, badam, wiem”, którego autorką jest Pani Joanna Cimochowska.

„Kuchcikowo”, to program autorski Pani Sandry Wójcik, którego celem jest zachęcenie dzieci do próbowania nowych smaków, poprzez samodzielne przygotowywanie różnorodnych smakołyków.

Pani Karolina Girsztoft w projekcie „Tworzymy książkę”, zachęci naszych przedszkolaków oraz ich rodziców do wspólnego czytania.

W ramach edukacji patriotycznej postaramy się wytworzyć wśród naszych przedszkolaków poczucie przynależności obywatelskiej oraz tożsamości narodowej i europejskiej w projekcie „Polak Mały”, którego autorką jest Pani Monika Szewczyk.

Zajęcia w ramach wymienionych projektów odbywać się będą raz w miesiącu.

Oprócz autorskich projektów nauczycieli bierzemy także udział w akcjach ogólnopolskich takich jak Akademia Misia Haribo, Kubusiowi Przyjaciele Natury.

 

zeszyt

Profilaktyka logopedyczna

Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu jest bardzo istotnym elementem przygotowania dziecka do szkoły. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje sie poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków oraz swobody w posługiwaniu się mową. Zdarza się jednak, że u dzieci w tym wieku występują zaburzenia mowy i wówczas niezbędna jest pomoc indywidualna logopedy- którą odpłatnie oferujemy w naszym Przedszkolu. Wszelkie zaburzenia negatywnie wpływają na kształtowanie się osobowości dziecka, na rozwój kontaktów społecznych, poznawania świata, wyrażanie własnych poglądów, uczuć. Ponadto prawie wszystkie dzieci z zaburzeniami mowy mają kłopoty w nauce, w szczególności w zakresie czytania i pisania. Dlatego nasz przedszkolny logopeda codziennie dba o rozwój języka Waszych maluchów.

 

 

Opieka psychologa

W ogólnym stwierdzeniu, pracę psychologa przedszkolnego można ująć, jako otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. W kierunku stworzenia najlepszych warunków rozwojowych maluchów nasz Psycholog systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną i rodzicami każdego dnia. Na podstawie codziennej obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę a także konsultuje się z rodzicami. Ponadto nasz Psycholog opracowuje program warsztatów dla dzieci, wspierających integrację, umiejętność dobrej komunikacji i radzenia sobie z emocjami realizując je w każdej grupie przedszkolnej raz w tygodniu. Istnieje również konsultacja z Psychologiem w wyznaczonych godzinach.