Harmonogram zajęć – plan dnia naszego przedszkola

W naszym przedszkolu nie ma nudy. Przygotowaliśmy wiele zajęć dla dzieci w różnym wielu. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ramowym rozkładem dnia dla naszych grup przedszkolnych.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-letnich

6:30 - 8:00 Powitanie dzieci w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
8:00 - 8:15 Zabawy ruchowe, integracyjne, poranna gimnastyka. Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
8:15 - 8:30 Śniadanie.
8:30 - 8:45 Czynności higieniczne po śniadaniu, wspieranie samodzielności dzieci w korzystaniu z toalety oraz mycie zębów.
8:45 - 9:45 Zajęcia edukacyjne według programu nauczania. Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej
9:45 - 10:00 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
10:00 - 10:15 Różnorodne sytuacje edukacyjne z dominacją działalności ruchowej muzycznej i plastycznej.
10:15 - 11:15 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie. Zabawy sportowe inicjowane przez nauczyciela lub zabawy indywidualne na przedszkolnym placu zabaw.
11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
11:30 - 12:00 Obiad
12:00 - 12:15 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
12:15 - 13:30 Leżakowanie. Relaksacja przy spokojnej muzyce, bajkoterapia.
13:30 - 14:00 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
14:00 - 14:15 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
14:15 - 17:00 Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-letnich

6:30 - 8:00 Powitanie dzieci w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
8:00 - 8:15 Zabawy ruchowe, integracyjne, poranna gimnastyka. Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
8:15 - 8:30 Śniadanie.
8:30 - 8:45 Czynności higieniczne po śniadaniu, wspieranie samodzielności dzieci w korzystaniu z toalety oraz mycie zębów.
8:45 - 9:45 Zajęcia edukacyjne według programu nauczania. Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.
9:45 - 10:00 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
10:00 - 10:45 Różnorodne sytuacje edukacyjne z dominacją działalności ruchowej muzycznej i plastycznej. Zabawy inicjowane przez dzieci.
10:45 - 11:45 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie. Zabawy sportowe inicjowane przez nauczyciela lub zabawy indywidualne na przedszkolnym placu zabaw.
11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
11:30 - 12:00 Obiad
12:00 - 12:15 Czynności higienicze przed odpoczynkiem. Doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych tj. mycie zębów, toaleta.
12:15 - 13:00 Odpoczynek. Relaksacja przy spokojnej muzyce, bajkoterapia.
13:00 - 13:30 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
13:30 - 14:00 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
14:00 - 14:15 Podwieczorek
14:15 - 17:00 Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Zabawy dowolne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-letnich

6:30 - 8:00 Powitanie dzieci w przedszkolu. Kontakty indywidualne z dziećmi. Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań według upodobań dzieci.
8:00 - 8:15 Zabawy ruchowe, integracyjne, poranna gimnastyka. Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.
8:15 - 8:30 Śniadanie.
8:30 - 8:45 Czynności higieniczne po śniadaniu, wspieranie samodzielności dzieci w korzystaniu z toalety oraz mycie zębów.
8:45 - 9:45 Zajęcia edukacyjne według programu nauczania. Uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego, religii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej.
9:45 - 10:00 Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.
10:00 - 10:45 Różnorodne sytuacje edukacyjne z dominacją działalności ruchowej muzycznej i plastycznej. Zabawy inicjowane przez dzieci.
10:45 - 11:45 Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w przedszkolnym ogrodzie. Zabawy sportowe inicjowane przez nauczyciela lub zabawy indywidualne na przedszkolnym placu zabaw.
11:45 - 12:00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne przed rozpoczęciem posiłku. Podkreślenie funkcji dyżurnego.
11:30 - 12:00 Obiad
12:00 - 12:15 Czynności higienicze przed odpoczynkiem. Doskonalenie samodzielności w czynnościach samoobsługowych tj. mycie zębów, toaleta.
12:15 - 13:00 Odpoczynek. Relaksacja przy spokojnej muzyce, bajkoterapia.
13:00 - 13:30 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zajęć edukacyjnych, indywidualna praca z dziećmi.
13:30 - 14:00 Zabawy stolikowe według upodobań dzieci(konstrukcyjno-manipulacyjne, puzzle, układanki, malowanki zabawy doskonalące motorykę małą). Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza z dziećmi wykazującymi taka potrzebę.
14:00 - 14:15 Podwieczorek
14:15 - 17:00 Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych. Zabawy dowolne na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.

 (* - Ramowy rozkład dnia może ulec drobnym modyfikacjom w poszczególnych grupach wiekowych (ilość zajęć dydaktycznych, drzemka, czas posiłku, itp.))